Reglement   
1. De wedstrijden zullen 15 minuten duren
2. Een team bestaat uit 5 veldspelers en 1 keeper
3. De ingooi wordt vervangen door de bal van de grond te spelen
4. De bal mag niet in 1 keer op het doel geschoten worden na de intrap.
5. Bij ieder doelpunt wordt er geen aftrap gedaan maar wordt het spel hervat door de keeper.
6. Bij overtredingen kan een tijdstraf worden uitgedeeld. De scheidsrechter bepaalt hoe lang de straf zal duren.
7. Bij eventuele grove overtredingen en beledigingen van de scheidsrechter kan dit resulteren in uitsluiting voor de rest van het toernooi.
8. De strafschopstip ligt op 8 meter van de doellijn.
9. Slidings zijn verboden.
10. De scheidsrechter hoeft de tijd niet in de gaten te houden. Dit wordt door de speaker omgeroepen.
11. Tussen de wedstrijden door is er geen wisseltijd voordat de volgende wedstrijd begint. Dit i.v.m. het strakke speelschema(dus zorg ervoor dat je op tijd bij het veld bent)
12. Als men 2 minuten te laat aanwezig is krijgt men automatisch een doelpunt tegen, na 6 minuten te laat verlies je automatisch de wedstrijd met 5-0. Dit alles wordt door de scheidsrechter in de gaten gehouden.
13. Als men bij een beslissing van de scheidsrechter wegloopt dan verliest men de wedstrijd automatisch met 5-0.
14. Bij eventuele dreigementen van het niet spelen i.v.m. klachten over de scheidsrechter zal de organisatie het betreffende team uitsluiten van de aankomende wedstrijd en deze automatisch verliest met 5-0.
15. Men mag maar voor 1 team per avond uitkomen. Als men een speler tekort heeft moet men dit melden aan de organisatie en wordt er samen met de organisatie een speler aangewezen.
16. Indien door een team wordt geconstateerd dat de tegenpartij een speler van een ander(hogere klasse) team gaat gebruiken, dient dit voorafgaand bij de scheidsrechter gemeld worden. Klachten na afloop van de wedstrijd worden niet gehonoreerd.
17. Spelbederf, indien een team de bal over het hek schiet om tijd te rekken zal dit door de scheidsrechter beoordeeld worden als spelbederf. Bij vastgesteld spelbederf zal er een doelpunt worden toegekend aan de tegenpartij.

ONWEER
Indien er wedstrijden niet gespeeld kunnen worden wegens onweer en er geen mogelijkheid is om deze opnieuw in te plannen blijft de stand staan op 0-0. De organisatie beslist over wedstrijden welke onderbroken worden wegens onweer!

SCHOEISEL 
Schoenen met ijzeren noppen zijn verboden op het kunstgrasveld. 

DE STAND 
Als ploegen in de poule dezelfde aantal punten behalen, dan volgen hier een paar regels:
1. Eerst is het doelsaldo bepalend.
2. Bij gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten voor bepalend.
3. Als dit ook gelijk is, is het onderlinge resultaat bepalend.

AFMELDINGSREGELEMENT 
Teams kunnen zich afmelden voor het toernooi t/m 1 juni 2022. Melden de teams zich af op of voor deze datum dan ontvangen zij het inschrijfgeld (minius €12,50 administratiekosten) = €97,50 terug op de rekening van de betaler. Wordt er na 1 juni 2022 afgemeld vervalt teruggave van inschrijfgeld. 

AANSPRAKELIJKHEID 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken, diefstal,beschadiging of verlies van waardevolle spullen.
Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de toernooicommissie.
Als men nog vragen heeft dan kan men terecht bij de wedstrijdleiding. 
 

Indien dit reglement geen duidelijkheid geeft is de beslissing van de organisatie bindend.
Veel succes en vooral veel zon en veel voetbalplezier toegewenst!


 
Hoofdsponsor
Sponsoren